TMA Awards

SRI V.K.S MENON(1986)

Management Leadership Award

DR P.V.S NAMBOODIRIPAD(1988)

Management Leadership Award

DR M.S VALIATHAN(1989)

Management Leadership Award

SRI C BALAGOPAL(1990)

Management Leadership Award

DR.M .S .R DEV(1991)

Management Leadership Award

SRI G. RAJMOHANAN(1992)

Management Leadership Award

DR. M. KRISHNAN NAIR (1993)

Management Leadership Award

SRI. S BALAKRISHNA MENON(1994)

Management Leadership Award

SRI G. VIJAYA RAGHAVAN(1995)

Management Leadership Award

SRI K. RAVEENDRANATHAN NAIR(1996)

Management Leadership Award

DR C.V. ANANDA BOSE(1997)

Management Leadership Award

DR. V.K. DAMODARAN(1999)

Management Leadership Award

SRI G.A. MENON(2000)

Management Leadership Award

SRI. V.K MATHEWS(2001)

Management Leadership Award

SRI K.J JOSEPH(2002)

Management Leadership Award

SRI E.M. NAJEEB(2003)

Management Leadership Award

DR. J .HAREENDRAN NAIR(2005)

Management Leadership Award

SRI. M. AYYAPPAN(2006)

Management Leadership Award

DR. G MOHAN GOPAL(2007)

Management Leadership Award

DR. M I SAHADULLA(2008)

Management Leadership Award

SRI. G. SHANKAR(2010)

Management Leadership Award

H.H.SREE UTHRADOM -THIRUNAL(2011)

SRI. MADHAVANCHANDRADATHAN (2014)

Management Leadership Award

SRI. K NANDA KUMAR (2015)

Management Leadership Award